info@eventdesignbg.com+359 2 950 2666

Услуги

Благодарение на нашия експертен опит, отлично познаване на пазара и креативен подход ние предлагаме комплексна услуга – от избор на място за провеждане на събитието и осигуряване на транспорт до настаняване на гостите и организиране на развлекателни програми.

Услугите ни включват, но не се изчерпват с:

Услуги, свързани с подготовката на събитието

 • Консултация и избор на място, организиране на предварително посещение на предлаганите места
 • Договаряне на най-добри условия за ползване на мястото на събитието – избор на конкурентни предложения. Имаме изградени дългогодишни контакти с нашите партньори в страната, което ни осигурява възможност да договаряме преференциални цени и условия
 • Осигуряване на транспорт
 • Процедури за предварителна регистрация, онлайн регистрация и регистрация на мястото на събитиетo
 • Настаняване – осигуряване на ранно настаняване, късно напускане, експресно настаняване, VIP настаняване
 • Наем на зала и осигуряване на техническото оборудване и персонал
 • Комуникация и координация с обслужващия персонал, доставчици и лектори
 • Предоставяне на устни и писмени преводачески услуги
 • Изготвяне на сборник с резюмета от конференцията и други печатни материали
 • Отговорен мениджър и основно лице за контакт, който е на разположение при възникнали в процеса на подготовката въпроси
 • Управление на логистиката
 • Мрежа от сътрудници и партньори, които съдействат за успешното провеждане на събитието

Услуги, свързани с реализацията на събитието

 • Обучен екип от събитийни мениджъри и координатори, ръководени от основно лице за контакт
 • Посрещане и изпращане на гостите
 • Регистрационно и/или акредитационно бюро
 • Поддържане на връзка с ръководството на обекта
 • Координация с лекторите и участниците
 • Контрол на подредбата на залите и техническата изправност на оборудването
 • Поставяне на указателни знаци и табели, фото и видео заснемане
 • Контрол на услугите, свързани с качеството на храната и обслужването на гостите
 • Координиране на специални събития и съпътстваща програма в и извън основния обект

Услуги след приключване на събитието

 • Изготвяне на подробен финансов отчет на събитието
 • Писмен анализ на протичането на събитието
 • Анализ на удовлетвореността на участниците (анкетни карти)
 • Преглед и одобряване на първичните фактури
 • Снимков и/или видео материал