info@eventdesignbg.com+359 2 950 2666

Клиенти

ИВЕНТ ДИЗАЙН е българска компания за събитиен мениджмънт със солидна репутация на надежден и предпочитан партньор на множество български държавни институции и организации от неправителствения сектор, международни организации и частни компании.

ДЪРЖАВЕН СЕКТОР

Прокуратура на Република България

Министерство на правосъдието

Министерство на здравеопазването –
Програма за превенция HIV и СПИН

Представителство на Европейската Комисия
в България

Делегация на Европейската комисия
в Босна и Херцеговина

Министерство на земеделието и храните

Министерство на вътрешните работи

Министерски съвет

Държавна агенция за закрила на детето

Върховен административен съд

Административен съд ─ София

НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР

Европейско училище по онкология
(European School of Oncology, IT)

Асоциация „Прозрачност без граници"
България

Българска търговско-промишлена палата

Български институт по стандартизация

EULOGIA - Европейски консорциум
на преводачески агенции

Съюз на преработвателите на плодове
и зеленчуци

Съюз на артистите в България

Национална лозаро-винарска камара

Институт за социални услуги в общността

Агробиоинститут

Дружество на кардиолозите в България

Съсловно сдружение по електрофизиология
и кардиостимулация в България

БИЗНЕС СЕКТОР

Stihl България

Стабил Инженеринг

Стройексперт

МЕРК България

Бьорингер Ингелхайм България

AQ Electric България

AQ Магнит България

LEM България

Biofert България

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Варна

Добрич

Белово

Баните

Стрелча

Враца

Ловеч

Събития

plan-you-meeting

Пътувания - трета възраст

team-building

Представяне на продукти

product launches

Лица с увреждания

event-logistics

Повишаване на мотивацията

incentive-travel

Обиколни турове

destination-management